Category tips

Den gröna drinken

Jag plockar ogräs i min trädgård varje morgon sedan 2 månader och gör av dem en grön drink. Denna drink har gjort att jag har fått hopp om att jag inte kommer att dö i förtid. Nu var jag dramatisk men det är för att jag verkligen vill du skall göra det samma som mig;… Continue reading

när jag blir stor skall jag bli schaman

Det helgade rummet Bön, från Schamansk Healing av Alberto Villoldo Åkallan Till söderns vindar: Stora Orm, Linda dina cirklar av ljus kring oss Lär oss att lägga bort det förgångna likt du ömsar ditt sinn, Att vandra mjukt på jorden. Lär oss att vandra den Vackra Vägen. Till västerns vindar: Moder Jaguar, Skydda vårt helade… Continue reading