Posts tagged Clas Hansen

Mary & Clash

Mary & Clash är i första hand ett koncept men är på väg att utvecklas till ett företag. Tanken bakom är enkel; Vi vill dela med oss av det vi tycker vi är bra på och det vi själva gillar. Bakom konceptet står Clas Hansen och Marie Levin Berättar mer strax. Väl mött.